En
تاریخ : پنجشنبه 19 مهر 1397
کد 2705

به منظور بررسی مسائل مرتبط برگزار شد:

نشست فرماندار با معاون وکارکنان حوزه معاونت سیاسی فرمانداری شهرستان شهریار

نشست مهندس طاهری فرمانداری شهرستان شهریار با معاون و کارکنان معاونت سیاسی فرمانداری به منظور بررسی مسائل و موضوعات مرتبط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ این نشست با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و کارکنان این حوزه در دفتر معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار برگزار گردید.
بنابر این گزارش؛ در این نشست که به منظور در میان گذاشتن مسائل و مشکلات کارکنان این حوزه با فرماندار شهرستان شهریار برگزار شد، کارکنان معاونت سیاسی انتظامی با مطرح کردن موضوعات مختلف و مشکلات مربوطه پیشنهادات و درخواست های خود را بیان کردند و مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با خاطرنشان کردن اهمیت و جایگاه این معاونت در مجموعه فرمانداری و شهرستان شهریار و قدردانی از زحمات و خدمات کارکنان معاونت سیاسی، بر لزوم توجه به مشکلات کارکنان و تلاش برای حل موارد مطرح شده که رضایت شغلی آنها را در انجام بهتر خدمتگذاری به مردم و انجام وظیفه در پی داشته باشد، تاکید نمود.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 مهر 1397
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهریار
  • تعداد بازدید 35