En
تاریخ : شنبه 12 خرداد 1397
کد 2385

به منظور بررسی مسایل و موانع تولید انجام شد:

بازدید مهندس طاهری از شرکت تولیدی شهر سلامتی بهرام

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار به منظور بررسی مسایل و موانع تولید از شرکت تولیدی شهر سلامتی بهرام بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار به همراه ژاله رو معاون برنامه ریزی و اداری مالی، فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، مخابرات، محیط زیست با حضور در شرکت تولیدی شهر سلامتی بهرام از خط تولید این شرکت بازدید کرد و از نزدیک با مسایل و مشکلات مربوطه آشنا شد.
بنابر این گزارش مدیرعامل این شرکت ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده به برخی از مسایل و موانع موجود در مسیر تولید اشاره کرد و خواستار رفع موانع موجود در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در این شرکت شد..
مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در این بازدید با اشاره به سیاست ها و برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید و رفع معضل بیکاری گفتت: فرمانداری شهرستان شهریار با تاسی از دولت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در بخش های مختلف تولیدی حمایت می کند و با پیگیری و بررسی مسایل و مشکلات موجود در جهت رفع آنها قدم برمی دارد.
فرماندار شهرستان شهریار توجه به تکنولوژی های روز و دانش بنیان را یکی از راهکارهای مهم در استفاده از ظرفیت های علمی جوانان و ایجاد بستر در اشتغال و رفع بیکاری دانست

  • نوشته شده
  • در شنبه 12 خرداد 1397
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهریار
  • تعداد بازدید 139