En
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397
کد 2881

مهندس طاهری در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان شهریار خبر داد:

تشکیل مجمع مشورتی جوانان و نخبگان شهرستان شهریار

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شهریار ضمن بیان اینکه باید رابطه بین ادارات و نهادهای مختلف با جوانان و نخبگان سامان بگیرد از تشکیل مجمع مشورتی جوانان و نخبگان شهرستان شهریار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ پنجمین جلسه ستاد سازماندهی امور جوانان شهرستان شهریار با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، فرنیاپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، سید علی رحیمی بخشدار مرکزی، شهرداران شهرها و جمعی دیگر از مسئولین و روسای مرتبط شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با بیان جمله ای ادبی در وصف دوران جوانی و ارزش و اهمیت آن در طول زندگی، در ادامه با اشاره به اینکه مسائل امور جوانان برای کشور مهم میباشد و جوانان سرمایه اصلی خانواده ها و آینده سازان کشور میباشند گفت: خوشبختانه در شهرستان شهریار همگی در مسیری مشخص در حال قرار گیری هستند و اوضاع نسبت به گذشته رو بهبودی میباشد که بکار گیری نیرو های جوان و نخبه، فعال و دارای اندیشه، اثر مثبت و بسزایی در رابطه با مسائل مختلف دارد.
فرماندار شهرستان شهریار فراهم شدن زمینه های پیشرفت در حوزه هایی چون کشاورزی، بهبود وضعیت کم آبی دشت شهریار، گردشگری واقدامات اندیشیده شده به منظور جذب این افراد، برطرف کردن نسبی مشکلات مرتبط با صنعت و ساماندهی اوضاع و شرایط و همچنین مسائل فرهنگی که با کار تخصصی و برنامه ریزی شده توسط استاندار محترم تهران در حال پیگیری میباشد را با هم فکری جوانان و نخبگان، با سرعت بیشتر و کیفیت مطلوب تری دانست و بیان داشت: بدین وسیله مجمع مشورتی جوانان و نخبگان شهرستان بزودی شکل خواهد گرفت و ارتباط مابین ادارات و نهادها با جوانان و نخبگان بصورت مستحکم تری ایجاد و پیگیری خواهد شد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار انتقال آموزش و مهارت به جوانان و نخبگان را به منظور استفاده در حوزه های مختلف حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: باید به جوانان آموزش و مهارت هایی مهمی که مورد نیاز است را آموخت و در جریان امور قرار داد که پیشرفت و ترقی در کشور فراهم شود و موضوعات فرعی در هدف و شاخصه اصلی تاثر نگذارد که به تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت این ارتباط مهم بین جوانان، ادارات، تولید و اشتغال شکل بگیرد.
مهندس طاهری اظهار داشت: در شرایط امروز کشور جایی برای ناامیدی و کار نکردن وجود ندارد و در شهرستان شهریار نیز با زمینه های خوبی که برای اشتغال و کار جوانان ایجاد خواهد شد میتوان امیدوار بود در عرصه هایی چون گردشگری و صنایع، جوانان را مشتاق کنیم برای حضور در زمینه هایی که در حال شکل گیری و فراهم شدن میباشد که با کار و تلاش بی وقفه نقش آفرینی کنند.
وی در انتها خاطرنشان کرد: برای بهبود شرایط مختلف به حضور پر رنگ تمامی ادارات و نهادهای مرتبط نیاز داریم که با همگرایی، همکاری و همسویی بتوان در راستای حل مشکلات و حرکت موثر به سوی هدف تعیین شده و برون رفت از شرایط فعلی قدم برداشت و در این مسیر هیچگاه از نقش نیروی باانرژی و باانگیزه جوانان در عرصه های مختلف که میتواند بسیاری از گره ها را باز کند غافل نشد.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 17 دي 1397
  • توسط روابط عمومی فرمانداری شهریار
  • تعداد بازدید 67