معرفی شهرستان

 

شهرستان شهريار تا پايان سال ۱۳۸۸ با جمعيتي بالغ بر يك ميليون و سيصدهزار نفر شامل سه بخش ملارد،قدس و مركزي بود كه بر اساس مصوبه هيأت محترم وزيران بخش هاي ملارد و قدس به شهرستان هاي مستقل ارتقاء و از ابتداي سال ۱۳۸۹ شهرستان شهريار منفك گرديد .

در حال حاضر اين شهرستان با جمعيتی بالغ بر 8۰۰۰۰۰ نفر شامل شهرهاي شهريار، انديشه،باغستان ،فردوسيه ،وحيديه ،صباشهر ،شاهدشهر ، ۶ دهستان و ۳۹ روستا می باشد.

ازلحاظ مختصات جغرافیائی بین " ۳۰ َ ۲۰ ۵۰ تا " ۱۰  َ ۱۳ ۵۱ طول شرقی از نصف النهار گرینوچ و"۵۰ َ ۳۰ ۳۵ تا " ۱۵ َ۴۵ ۳۵ عرض شمالی از خط استوا قرار دارد.

با مراجعه به كتب معتبر و تاریخی و اظهار نظرهای مورخین می توان دریافت كه شهریار از سابقه بسیار طولانی برخوردار است.


قدمت برخی از آثار باستانی و بناهای تاریخی به هزاره های قبل از میلاد و ظهور دین مقدس اسلام برمیگردد. همچنین وجود بقاع متبركه و مزار نوادگان ائمه اطهار ( ع )‌ نشان دهنده دینداری و دین باوری مردم این منطقه از میهن پاك كشورمان می باشد.


سازمان میراث فرهنگی وجود قریب به ۷۴ تپه باستانی، چندین قلعه تاریخی، چند درخت قدیمی چند صد ساله، تعدادی گورستان تاریخی، و آثار باستانی دیگر را كه همگی مبین سابقه كهن این منطقه می باشد را مورد شناسایی قرار داده است.

مظاهر تمدن اقوام سیلك كه قدمت آن به ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد باز می گردد در تپه ها و جلگه های شهریار دیده شده است