En

معرفی شهرستان

شهرستان شهريار تا پايان سال 1388 با جمعيتي بالغ بر يك ميليون و سيصدهزار نفر شامل سه بخش ملارد،قدس و مركزي بود كه بر اساس مصوبه هيأت محترم وزيران بخش هاي ملارد و قدس به شهرستان هاي مستقل ارتقاء و از ابتداي سال 1389 شهرستان شهريار منفك گرديد .

در حال حاضر اين شهرستان با جمعيتی بالغ بر 700000 نفر شامل شهرهاي شهريار، انديشه،باغستان ،فردوسيه ،وحيديه ،صباشهر ،شاهدشهر ، 6 دهستان و 39 روستا می باشد.

ازلحاظ مختصات جغرافیائی بین " 30 َ 20 50 تا " 10  َ 13 51 طول شرقی از نصف النهار گرینوچ و"50 َ 30 35 تا " 15 َ45 35 عرض شمالی از خط استوا قرار دارد.

با مراجعه به كتب معتبر و تاریخی و اظهار نظرهای مورخین می توان دریافت كه شهریار از سابقه بسیار طولانی برخوردار است.

قدمت برخی از آثار باستانی و بناهای تاریخی به هزاره های قبل از میلاد و ظهور دین مقدس اسلام برمیگردد. همچنین وجود بقاع متبركه و مزار نوادگان ائمه اطهار ( ع )‌ نشان دهنده دینداری و دین باوری مردم این منطقه از میهن پاك كشورمان می باشد.

سازمان میراث فرهنگی وجود قریب به 74 تپه باستانی، چندین قلعه تاریخی، چند درخت قدیمی چند صد ساله، تعدادی گورستان تاریخی، و آثار باستانی دیگر را كه همگی مبین سابقه كهن این منطقه می باشد را مورد شناسایی قرار داده است.

مظاهر تمدن اقوام سیلك كه قدمت آن به 3800 تا 4000 سال قبل از میلاد باز می گردد در تپه ها و جلگه های شهریار دیده شده است